March 16th, 2011
highly annoyed rol gweld hwn yn gwaith - dwi mor eiddigeddus o ddisgyblion hanes lefel a sy’n cal astudio rhyfel cartref america. dwi’n deu hyn achos neshi sdydio hitler am 4 mlynedd (bl10-13) ag yn y chweched fuo raid i fi sdydio hanes cyfansoddiadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, oedd yn ffycin diflas. wedi deud hynny, tasa ni di cal neud rhyfal cartra mericia sa’r athrawes dal di llwyddo i neud bols llwyr ohoni (fydd cyn ddisgyblion yr un ysgol a fi yn dalld) owel.

goddamit, ma rhyfel cartra merica yn rili difyr - mae o (jysd iawn yn llythrennol) hanner ffordd rhwng waterloo a’r rhyfel byd cynta o ran y ffor o gwffio’r rhyfel, heb son am yr holl ffactorau economaidd a moesol a ballu (ryffli fod gan y confederacy y generals gora - yn virginia eniwe ond fod gan yr union yr economi ddiwydiannol a’r manpower i oresgyn hynny - wele’r rhyfel byd cynta efo economi etc)

digon o fwydro. dwi’m yn meddwl swn i di neud y ngwaith cartref hyd yn oed os faswn in sdydio wbath oedd yn y niddori fi.

highly annoyed rol gweld hwn yn gwaith - dwi mor eiddigeddus o ddisgyblion hanes lefel a sy’n cal astudio rhyfel cartref america. dwi’n deu hyn achos neshi sdydio hitler am 4 mlynedd (bl10-13) ag yn y chweched fuo raid i fi sdydio hanes cyfansoddiadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, oedd yn ffycin diflas. wedi deud hynny, tasa ni di cal neud rhyfal cartra mericia sa’r athrawes dal di llwyddo i neud bols llwyr ohoni (fydd cyn ddisgyblion yr un ysgol a fi yn dalld) owel.

goddamit, ma rhyfel cartra merica yn rili difyr - mae o (jysd iawn yn llythrennol) hanner ffordd rhwng waterloo a’r rhyfel byd cynta o ran y ffor o gwffio’r rhyfel, heb son am yr holl ffactorau economaidd a moesol a ballu (ryffli fod gan y confederacy y generals gora - yn virginia eniwe ond fod gan yr union yr economi ddiwydiannol a’r manpower i oresgyn hynny - wele’r rhyfel byd cynta efo economi etc)

digon o fwydro. dwi’m yn meddwl swn i di neud y ngwaith cartref hyd yn oed os faswn in sdydio wbath oedd yn y niddori fi.

March 9th, 2011
Neshi orffan hwn wsos dwytha. Mae o wedi ei osod mewn cwm sy ddim yn bell o’r ffin rhwng Cymru a Lloegr mewn Ail Ryfel Byd lle mae’r Almaen wedi llwyddo i lanio ar dir Prydain. Mi o’n i’n licio awyrgylch hon, a sud nad ydi’r awdur yn egluro bob dim, ag yn ychwanegu sgwarnog neu ddau i gorddi’r dyfroedd ac atgyfnerthu’r teimlad o ansicrwydd ac ofn sy’n treiddio’r nofel. Ymddengys fod na ffilm o hon ar y gweill ‘fyd.
Dwi’n ffendio ‘mod i’n mwynhau rwbath am y rhan fwy o betha dwi’n i darllan, heblaw am ‘Cassie’ gan E.V. Thompson, oedd yn uffernol, yn llawn cliches a lle oedd y stori’n mynd wedi ei delegraffio o’r dudalen gynta. Ag i feddwl sa fo di bod yn ddifyr i gymharu fo hefo ymdriniaeth Bernard Cornwell o’r Rhyfeloedd Napoleonaidd yn Sbaen, dodd na ddim cymhariaeth, er nad ydi llyfra Sharpe mor dda rwan ag odda nhw pan o’n i’n 14, ma nhw uffar o lot gwell na’r shite oedd ‘Cassie’. Ella i fod o os dwi’n meddwl fyddai’n i gasau o dwi’m yn mynd i ddechra fo, ond wedyn, ti’m yn gwbod tan ti di ddechra fo. o wel.

Neshi orffan hwn wsos dwytha. Mae o wedi ei osod mewn cwm sy ddim yn bell o’r ffin rhwng Cymru a Lloegr mewn Ail Ryfel Byd lle mae’r Almaen wedi llwyddo i lanio ar dir Prydain. Mi o’n i’n licio awyrgylch hon, a sud nad ydi’r awdur yn egluro bob dim, ag yn ychwanegu sgwarnog neu ddau i gorddi’r dyfroedd ac atgyfnerthu’r teimlad o ansicrwydd ac ofn sy’n treiddio’r nofel. Ymddengys fod na ffilm o hon ar y gweill ‘fyd.

Dwi’n ffendio ‘mod i’n mwynhau rwbath am y rhan fwy o betha dwi’n i darllan, heblaw am ‘Cassie’ gan E.V. Thompson, oedd yn uffernol, yn llawn cliches a lle oedd y stori’n mynd wedi ei delegraffio o’r dudalen gynta. Ag i feddwl sa fo di bod yn ddifyr i gymharu fo hefo ymdriniaeth Bernard Cornwell o’r Rhyfeloedd Napoleonaidd yn Sbaen, dodd na ddim cymhariaeth, er nad ydi llyfra Sharpe mor dda rwan ag odda nhw pan o’n i’n 14, ma nhw uffar o lot gwell na’r shite oedd ‘Cassie’. Ella i fod o os dwi’n meddwl fyddai’n i gasau o dwi’m yn mynd i ddechra fo, ond wedyn, ti’m yn gwbod tan ti di ddechra fo. o wel.

March 2nd, 2011
mai rhy braf i fynd i gwaith.

mai rhy braf i fynd i gwaith.

February 28th, 2011
newydd orffan hwn - neshi i fwynhau o, ond ella sa hi di bod yn well i mi i ddarllan o syth trwadd mewn un go yn hytrach na mynd a dod i fewn ag allan o fyd y stori. mi orffennodd mbach yn fflat fyd, a neshi geshio’r diwadd, ond nani. do, mi neshi ddarllan y llyfr achos fod y ffilm allan, ond oddna rwin yn rwla di deud fod y llyfr yn well

newydd orffan hwn - neshi i fwynhau o, ond ella sa hi di bod yn well i mi i ddarllan o syth trwadd mewn un go yn hytrach na mynd a dod i fewn ag allan o fyd y stori. mi orffennodd mbach yn fflat fyd, a neshi geshio’r diwadd, ond nani. do, mi neshi ddarllan y llyfr achos fod y ffilm allan, ond oddna rwin yn rwla di deud fod y llyfr yn well

February 21st, 2011
am y llyfr yma o’n i’n son o gwmpas y gan gan John Cale ar y podcast diweddara - revisionist history o’r Rhyfel Byd Cynta ydi o a mae o’n ddifyr iawn. Mae o’n canolbwyntio ar y Western Front fwy na gweddill y byd, a tra dio’m yn deud petha rhy extreme mae o’n deud petha sy’n groes i’r naratif ‘lions led by donkeys’ ac yn trio egluro pam bo hynny wedi datblygu mewn i’r hanes un frawddeg o’r Rhyfel Byd Cyntaf - ag yn rhoi digon o resyma am hynny.  Eniwe, darllan hwn nath atgoffa fi am yr albym Paris 1919 gan John Cale, sy’n albym wych am dislocation ac ysbrydion digwyddiad mor ysgytwol a’r Rhyfel Mawr
eniwe, adios

am y llyfr yma o’n i’n son o gwmpas y gan gan John Cale ar y podcast diweddara - revisionist history o’r Rhyfel Byd Cynta ydi o a mae o’n ddifyr iawn. Mae o’n canolbwyntio ar y Western Front fwy na gweddill y byd, a tra dio’m yn deud petha rhy extreme mae o’n deud petha sy’n groes i’r naratif ‘lions led by donkeys’ ac yn trio egluro pam bo hynny wedi datblygu mewn i’r hanes un frawddeg o’r Rhyfel Byd Cyntaf - ag yn rhoi digon o resyma am hynny.  Eniwe, darllan hwn nath atgoffa fi am yr albym Paris 1919 gan John Cale, sy’n albym wych am dislocation ac ysbrydion digwyddiad mor ysgytwol a’r Rhyfel Mawr

eniwe, adios

January 30th, 2011

I Fought the Wordpress and Tumblr Won.

Wel aeth Amrwd i’r gynhadledd Hacio’r iaith 2011 ac ar y cyfan oddi’n diwrnod bach neis. Mi rhaid i fi gyfaddef am 5 munud gyntaf o’r cyflwyniad ben bora oni teimlo braidd “Be ffwc dwi dda ma? Sgenaim clem be mha rhain yn siarad am.” Wedi deud hynny erbyn i mi gael bearings fi ynglŷn a’r cynnwys a ‘layout’ y diwrnod oni dechrau joio.

 Aeth ein cyflwyniad bach fynd reit dda fyd i fod yn onasd. Braidd yn rhyfedd gael pobl troi fyny i glywed ni malu cachu am amrwd a’r podcast. Neis iawn trafod o efo pobl newydd a chlywed profiadau tebyg oedd pobl di cael yn delio efo materion tebyg. Rhannu syniadau yn handi iawn fyd (oedd haws cael feedback wrth siarad fel hyn hytrach na darllen comment un lein). Wnaethom ni rhannu’r slot efo Mathew, a oedd yn y broses o PhD ynglŷn â’r Theatr ar lein. Cyflwyniad difyr fyd, diddorol i glywed yr gwahanol ffyrdd oedd y theatr yn defnyddio technoleg i trio dal sylw cynulleidfa newydd, a oni’n teimlo oedd llawer o pethau oedd o’n denu sylw at yn berthnasol tuag at Amrwd ar podcast.

Hefyd cafodd rhifyn arbennig o’r Haclediad ei recordio gyda chynulleidfa, dangos i fi a Siôn sut i ymddwyn wrth siarad o flaen meicroffon. Hefyd wnaethom ni weld cyflwyniad am Wordpress, er dwi’n cyfadde’ ma Wordpress efo uffar o potensial i rhewyn yn sgidia ni ond ar diwedd y dydd dwi’n ddiog a mae’r hen tumblr ma neud y job yndi? Don’t answer that…

Felly edrych mlaen am Hacio’r iaith 2011 rwan.

Emrys

http://hedyn.net/wici/Hafan

January 29th, 2011
Hacio’r iaith met!

Hacio’r iaith met!

Dani ar y board sa chi’n edrych yn ofalus iawn.

Dani ar y board sa chi’n edrych yn ofalus iawn.

dychwelyd i le nath sawl all nighter orffan

dychwelyd i le nath sawl all nighter orffan

January 16th, 2011
aros yn y glaw o flaen siop fawr las a melyn

aros yn y glaw o flaen siop fawr las a melyn